Antec Solar

Emil-Paßburg-Straße 1
D-99310 Arnstadt
 
Telefon: +49 3628 5898-600
Fax: +49 3628 5898-699
 
Email: info@antec-solar.de
Internet: http://www.antec-solar.de
 
Amtsgericht:  Jena HRB 504675
Ust-Ident-Nr.:  DE 260 413 257
Geschäftsführer:  Johann Erich Wilms

 

Odpowiedzialny za treść

Antec Solar GmbH

Prawa autorskie do zdjęć

Właścicielem praw autorskich do wszystkich zdjęć jest Antec Solar GmbH

Quellen:
Modul (Fotostudio Bruder, Lahr)
Halle + Technik (Jan Kobel Fotografie, Arnstadt)
Übrige Bilder (Antec Solar GmbH)

Stock Fotografie:
@istockphoto.com/Dovapi
@istockphoto.com/Yuri_Arcurs

Icons:
WPZOOM (CC BY-SA 3.0)

Realizacja techniczna

innomedia AG
Westendstrasse 20
D-77971 Kippenheim
Telefon:  +49 (0) 7825 86363-15
Fax: +49 (0) 7825 86363-19

 

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do obcych stron internetowych firm lub osób trzecich, a na treść tych stron nie mamy wpływu. Z tego powodu nie możemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści nie przez nas zredagowane.

Za treści stron, do których odnoszą się linki odpowiada ich autor i/lub oferent albo właściciel. Strony, do których odnoszą się nasze linki do chwili ich aktywowania, zostały sprawdzone pod względem możliwych sprzeczności z przepisami prawa. Sprzecznych z prawem treści, aż do chwili aktywowania linków, nie stwierdzono. Permanentna kontrola treści stron do których odnoszą się linki, bez konkretnych powodów w aspekcie naruszenia prawa, nie jest możliwa, ani konieczna.

W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa nastąpi natychmiastowe usunięcie tego rodzaju linków.

Odpowiedzialność za treść

Treść naszych stron została przez nas zredagowana z najwyższą starannością. Za prawidłowość, kompletność i aktualność treści nie dajemy jednak gwarancji.

Jako oferent usług, według § 7 ustępu 1 TMG, jesteśmy odpowiedzialni za treść na tych stronach według ogólnych przepisów prawa. Według §§ 8 do 10 TMG, jako oferent usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do analizowania lub do badania okoliczności w odniesieniu do obcych informacji, które powzięliśmy lub zapisaliśmy, a mogłyby wskazywać na postępowanie sprzeczne z prawem. Obowiązki usuwania lub blokowania użycia informacji, według ogólnie obowiązującego prawa pozostają w związku z tym w mocy. Odpowiedzialność w związku z tym jest jednak możliwa dopiero po wejściu w posiadanie informacji o naruszeniu prawa. W przypadku stwierdzenia przedmiotowego naruszenia prawa nastąpi natychmiastowe usunięcie tego rodzaju treści.

Prawa autorskie

Zredagowane przez operatora stron treści i dzieła podlegają niemieckiemu prawu o ochronie praw autorskich. Wtrącenia i wpisy osób trzecich są jako takie oznakowane. Powielanie edycja, rozpowszechnianie i każdy rodzaj wykorzystywania poza granice praw autorskich wymagają pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony dozwolone jest wyłącznie do celów prywatnych i niekomercyjnych.

Operatorzy niniejszych stron dołożyli starań o uwzględnienie praw autorskich osób trzecich, względnie o sięgnięcie do treści zredagowanych przez siebie lub treści nieobjętych licencjami.

Ochrona danych

Jeżeli na naszych stronach pojawią się dane związane z osobą (na przykład nazwisko, adres lub adres poczty elektronicznej), to wiadomo, że nastąpiło to za wiedzą i zgodą tej osoby. Posługiwanie się ofertami i usługami prowadzone jest w miarę możliwości, zawsze bez podawania danych personalnych.

Informujemy, że transmisja danych w internecie (np. przy komunikowaniu się pocztą elektroniczną) może mieć pewne luki pod względem bezpieczeństwa. Szczelna ochrona danych i brak dostępu przez osoby trzecie nie są możliwe.

Zabrania się z całą mocą używania przez osoby trzecie danych kontaktowych podanych do publicznej wiadomości w impressum w celu wysyłania niezamówionych reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podejmowania kroków prawnych przeciwko nadawcom niezamówionych reklam oraz spamu.