Ochrona danych

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics, czyli usług analitycznych Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „Cookies“, pliki tekstowe, które są gromadzone na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę używania przez Państwo strony internetowej. Sporządzone przez Cookie informacje na temat używania przez Państwo tej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) zostają przetransmitowane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

Google użyje tych informacji w celu dokonania oceny Państwa użytkowania tej strony, sporządzenia raportu o aktywności strony internetowej dla operatora strony internetowej i przedstawienia dalszych usług w kwestii używania strony internetowej i samego internetu. Również Google przetransmituje te informacje do osób trzecich, o ile jest to prawnie dozwolone lub jeśli te osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google.

W żadnym przypadku Google nie połączy Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec instalowaniu Cookie w swym komputerze poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, jednak informujemy, że w takim przypadku nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej.

Przez używanie niniejszej strony internetowej oświadczają Państwo, że zgadzają się na przetwarzanie danych pozyskiwanych przez Google w wyżej podany sposób i w wyżej podanym celu.

Pozyskiwaniu i używaniu Państwa adresu IP przez Google Analitytics mogą się Państwo w każdej chwili sprzeciwić ze skutkiem na przyszłość. Dalsze informacje znajdą Państwo na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Informujemy, że na niniejszej stronie internetowej Google Analytics zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();“ w celu zagwarantowania anonimowej rejestracji adresów IP".