Gwarancja i recycling

  • Rękojmia na błędy materiałowe i obróbcze udzielana jest na 5 lat.
  • Gwarancja na osiąganie mocy na 90% mocy znamionowej (Pmpp +/- 5 %) udzielana jest na pierwszych 10 lat
  • Gwarancja na osiąganie mocy na 80% udzielana jest na 25 lat

W każdy przypadku należy mieć na uwadze obowiązujące warunki rękojmi i gwarancji.

Kwestionowane moduły zostaną przez techników firmy ANTEC w ciągu 7 dni zdemontowane i zabrane. Kontrola wynikająca z uprawnień gwarancyjnych realizowana jest w zakładzie producenta.

Recycling

ANTEC jest właścicielem patentu na recyclingowanie modułów solarnych. W ramach naszej odpowiedzialności za produkt oraz za środowisko naturalne przyjmujemy bezpłatnie moduły do recyclingu. W ten sposób stare moduły zostaną przetworzone w naszym własnym, opatentowanym procesie recyclingowym. Prawie wszystkie surowce zostaną w ten sposób wykorzystane w procesie produkcji nowych modułów. W ten sposób wnosimy swój wkład w dzieło ochrony środowiska i zmniejszamy zapotrzebowanie na nowe surowce. Cienka warstwa jest zielona!