Tuning PV

Technika solarna opłaca się niezmiennie

Ale - wielu właścicieli rezygnuje z bieżącego monitoringu optymalizacyjnego swej instalacji siłowni solarnej.

Już nawet małe, niezauważalne zmiany w instalacjach PV szybko prowadzą do spadku mocy.

Należą do tego między innymi ciągłe zacienienia spowodowane wegetacją, defekty okablowania, rezystancje stykowe, defekty modułów, mikropęknięcia, zmiany warstw. Problemy w skrzynkach przyłączeniowych, w wiązkach kabli i w inwerterach rozszerzają spektrum możliwości wystąpienia zakłóceń.

Obok monitorowania i inspekcji instalacji przez doświadczony Zespół Tuningowy firmy ANTEC, zastosowana będzie również technika pomiarowa, które mierzy i rejestruje wiele parametrów instalacji oraz przekazuje te dane dalej do oceny przez inteligentne oprogramowanie.

Znajdujemy przyczyny odstępstw od założonych parametrów mocy i wdrażamy odpowiednie rozwiązania.

Oczywiście, wszystkie dane i oceny traktowane są poufnie!

Inspekcja wzrokowa:

testujemy błędnie wykonane lutowania, uszkodzenia mechaniczne ogniw lub ogniwa nieczynne, błędne podłączenia do skrzynek przyłączeniowych, podwyższone rezystancje stykowe, używając na miejscu termografu. Opór izolacji modułu mierzymy w warunkach zawilgocenia i stwierdzamy mechaniczne uszkodzenia, błędne kable przyłączeniowe lub uszkodzony laminat.

Termografia pod obciążeniem

nadmierne pobory mocy z modułów PV określane jako degradacja, mierzymy za pomocą przenośnych mierników mocy, a dalej idące analizy realizowane są w naszym zakładzie przez symulator światła słonecznego.

Badanie izolacji:

ponad 10 lat doświadczeń w produkcji, a szczególnie w dziedzinie techniki cienkowarstwowej pozwoliło nam stworzyć bazę doświadczeń, która ułatwiła nam na podstawie analizy wizualnej szybciej i trafniej ocenić jakość modułów PV.